Bộ lọc

Thumbnail

Sorento Plug-in Hybrid

Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)
Giá bán 1,604,000,000đ
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium
Giá bán 1,494,000,000đ
Thumbnail

Sorento Hybrid

Sorento Hybrid 1.6L Premium
Giá bán 1,304,000,000đ
Sorento Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Đen)
Giá bán 1,404,000,000đ
Sorento Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)
Giá bán 1,599,000,000đ
Thumbnail

Sorento

Sorento (All New) - 2.2D Luxury 2WD
Giá bán 1,129,000,000đ
Sorento (All New) - 2.2D Premium AWD
Giá bán 1,249,000,000đ
Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu
Giá bán 1,299,000,000đ
Sorento (All New)- 2.5G Premium 2WD
Giá bán 1,149,000,000đ
Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu
Giá bán 1,239,000,000đ
Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu
Giá bán 1,229,000,000đ
Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu
Giá bán 1,299,000,000đ
Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Đen
Giá bán 1,179,000,000đ
Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Đen
Giá bán 1,269,000,000đ
Thumbnail

Carnival

Carnival 2.2D LUXURY - 8 GHẾ
Giá bán 1,249,000,000đ
Carnival 2.2D PREMIUM - 8 GHẾ
Giá bán 1,329,000,000đ
Carnival 2.2D PREMIUM - 7 GHẾ
Giá bán 1,393,000,000đ
Carnival 2.2D SIGNATURE - 7 GHẾ
Giá bán 1,481,000,000đ
Carnival 3.5G SIGNATURE - 7 GHẾ
Giá bán 1,859,000,000đ
Thumbnail

Sportage

Sportage 2.0G Luxury
Giá bán 879,000,000đ
Sportage 2.0G Premium
Giá bán 909,000,000đ
Sportage 2.0G Signature X-Line
Giá bán 969,000,000đ
Sportage 2.0G Signature
Giá bán 979,000,000đ
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line)
Giá bán 1,049,000,000đ
Sportage 1.6T Signature AWD
Giá bán 1,059,000,000đ
Sportage 2.0D Signature X-Line
Giá bán 1,049,000,000đ
Sportage 2.0D Signature
Giá bán 1,059,000,000đ
Thumbnail

Carens All New

Carens All New 1.5G MT Deluxe
Giá bán 589,000,000đ
Carens All New 1.5G IVT
Giá bán 629,000,000đ
Carens All New 1.5G Luxury
Giá bán 659,000,000đ
Carens All New 1.4T Premium
Giá bán 769,000,000đ
Carens All New 1.4T Signature (6S & 7S)
Giá bán 789,000,000đ
Carens All New 1.5D Premium
Giá bán 829,000,000đ
Carens All New 1.5D Signature
Giá bán 859,000,000đ
Thumbnail

Seltos

Seltos 1.4L Turbo Luxury
Giá bán 639,000,000đ
Seltos 1.6L AT Premium
Giá bán 689,000,000đ
Seltos 1.4L Turbo Deluxe
Giá bán 599,000,000đ
Seltos 1.4L Turbo Premium
Giá bán 699,000,000đ
Seltos 1.6L AT Luxury
Giá bán 629,000,000đ
Seltos 1.6L AT Deluxe
Giá bán 599,000,000đ
Seltos 1.4L GT-Line
Giá bán 719,000,000đ
Thumbnail

Sonet

Kia Sonet 1.5 DELUXE
Giá bán 519,000,000đ
Kia Sonet 1.5 LUXURY
Giá bán 549,000,000đ
Kia Sonet 1.5 PREMIUM
Giá bán 579,000,000đ
Thumbnail

K5

Kia K5 2.0 LUXURY
Giá bán 859,000,000đ
Kia K5 2.0 PREMIUM
Giá bán 909,000,000đ
Kia K5 2.5 GT-LINE
Giá bán 999,000,000đ
Thumbnail

K3

Kia K3 1.6 PREMIUM
Giá bán 649,000,000đ
Kia K3 1.6 LUXURY
Giá bán 619,000,000đ
Kia K3 1.6 MT
Giá bán 579,000,000đ
Kia K3 2.0 PREMIUM
Giá bán 685,000,000đ
Kia K3 1.6 Turbo GT
Giá bán 759,000,000đ
Thumbnail

New Morning

New Morning X-Line
Giá bán 439,000,000đ
New Morning GT-Line
Giá bán 439,000,000đ
New Morning AT
Giá bán 389,000,000đ
New Morning Premium
Giá bán 426,000,000đ
New Morning MT
Giá bán 369,000,000đ
Thumbnail

Morning

Kia Morning AT
Giá bán 359,000,000đ
Kia Morning AT Luxury
Giá bán 394,000,000đ
Thumbnail

Soluto

Kia Soluto MT
Giá bán 386,000,000đ
Kia Soluto MT Deluxe
Giá bán 418,000,000đ
Kia Soluto AT Deluxe
Giá bán 446,000,000đ
Kia Soluto AT Luxury
Giá bán 482,000,000đ